Wednesday, November 18, 2009

HIDAYAH : ANUGERAH ALLAH KEPADA INSAN PILIHANNYA

Tanpa hidayah daripada ALlah, kita hari ini belum tentu lagi bergelar Muslim atau mukmin. Dengan hidayah ALlah, manusia berubah daripada kafir menjadi muslim, daripada bersifat kebinatangan bertukar menjadi kemanusiaan, daripada liar menjadi jinak dan daripada penentang kebenaran menjadi pembela yang digeruni.

Hidayah adalah hak mutlak ALlah SWT. Diberikan kepada sesiapa yang Dia kehendaki dan begitulah juga diharamkan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Tiada seorang manusia pun hatta Nabi Muhammad SAW sendiri tidak dapat memasukkan hidayah ALlah ke dalam hati manusia lain. Ketika peristiwa kematian Abu Tholib, Nabi SAW amat berdukacita sekali lalu diberikan penegasan oleh ALlah SWT : “Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) tidak dapat sekali-kali memberi hidayah (petunjuk) kepada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi ALlah jualah yang berkuasa memberi hidayah Nya kepada sesiapa yang Dia kehendaki..” (Al-Qasas :56)

Tugas para ambiya’ dan ulama’ hanyalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh ALlah SWT. Persoalan sama ada manusia ingin menerima hidayah tersebut atau sebaliknya, maka terserahlah kepada Dia. Firman ALlah SWT : “Wahai Rasul Allah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu, dan sekiranya engkau tidak melakukannya (tidak menyampaikan semuanya), bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusanNya itu..”(Al-Maa’idah: 67). “Dan sesungguhnya Kami (ALlah) telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap ummah seorang Rasul (dengan memerintah dan menyeru mereka) : Hendaklah kamu menyembah ALlah dan menjauhi thoghut. Maka ada di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu) diberikan petunjuk oleh ALlah dan ada pula yang ditimpa kesesatan” (An-Nahl : 36). “Dan taatlah kamu kepada ALlah serta taatlah kepada Rasul, maka jika kamu berpaling (daripada mentaati ALlah dan Rasul), maka (ketahuilah bahawa) kewajipan Rasul Kami hanyalah menyampaikan (perintah-perintah Kami) dengan jelas dan nyata” (At-Taghoobun : 12)

Apabila jelas bahawa hidayah itu adalah hak milik mutlak ALlah SWT manakala tugas para Rasul dan pewarisnya (ulama’) hanyalah menyampaikan (dengan memberikan pengajaran, kefahaman, peringatan, amaran dan seumpamanya), maka sayugialah kita berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memelihara petunjuk ALlah ini agar ianya kekal bersama kita sehingga ke akhir hayat. Justeru, kita diperintahkan oleh ALLah SWT supaya sentiasa memohon petunjuk daripadaNya sebagaimana diperintahkan kepada kita supaya berterusan memohon daripadaNya keampunan.

Hidayah ALlah bukanlah sesuatu yang boleh diwarisi, jauh lagi untuk dijual-beli. Sebab itu, bukanlah sesuatu yang menghairankan apabila kita dapati di dalam kisah nabi-nabi terdahulu, ada di kalangan nabi-nabi ALlah yang mana anak dan isteri mereka sendiri tidak mahu beriman kepada mereka lalu akhirnya mati di dalam kekufuran. Perhatikan rintihan Nuh AS setelah melihat mayat anaknya yang mati ditelan bah yang besar : “Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata : Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku ini dari keluargaku sendiri dan bahawa janjiMu adalah benar. Engkaulah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. ALlah berfirman : Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu (kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya). Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh. Maka janganlah Engkau memohon kepadaKu sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya..”(Hud : 45-46)

Bagi orang-orang yang memperolehi hidayah daripada ALlah dan matinya pula tetap di dalam hidayahNya, maka berbahagialah. Namun, bagaimana pula nasib orang-orang yang menolak hidayah tersebut lalu akhirnya mati ia di dalam kesesatan?

ALlah SWT menjelaskan di dalam banyak ayat Al-Qur’an tentang penyesalan golongan yang sesat ini dan bagaimana menderitanya mereka di Neraka. Di antaranya firman ALlah SWT dalam surah Al-Mulk, ayat 7-11 dan surah As-Sajdah, ayat 12, yang menjelaskan betapa besarnya penyesalan mereka kerana enggan menerima nasihat atau ajakan orang-orang yang mengajak mereka ke arah kebaikan. Bahkan lebih dahsyat lagi, mereka melontarkan pula dengan kata-kata kesat serta tuduhan atau fitnah dan seumpamanya.

Selain mengakui kesalahan sendiri, penghuni Neraka juga turut menyalahkan orang lain di atas kesesatan mereka. “Dan berkata orang-orang kafir : Wahai Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami mereka yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia untuk kami meletakkan mereka di bawah telapak kaki kami supaya mereka menjadi golongan yang terkebawah dalam kehinaan” (Fussilat : 29)

“Dan diperlihatkan Neraka jelas kepada orang-orang yang sesat, serta dikatakan kepada mereka “Di manakah benda-benda yang pernah kamu sembah semasa di dunia dahulu? Dapatkah mereka pada hari ini menolong kamu atau menolong dirinya sendiri?” Lalu akhirnya mereka dihumbankan ke dalam Neraka dengan tertiarap, jatuh bangun berulang-ulang. Mereka dan orang-orang yang sesat termasuk juga iblis dan bala tenteranya.Mereka berkata sambil bertengkar sesama sendiri di dalam Neraka, “Demi ALlah, sesungguhnya kami semasa di dunia dahulu berada dalam kesesatan yang nyata kerana kami menyamakan kamu dengan Tuhan Sekalian Alam…maka alangkah baiknya kalau kami dapat kembali semula ke dunia supaya kami tergolong dalam kalangan orang-orang yang beriman”. (Syu’ara : 90-102)

“Dan (ingatlah) hari orang-orang yang zalim menggigit kedua-dua tangannya (marahkan dirinya sendiri) sambil berkata : Alangkah baiknya kalau aku (semasa di dunia dahulu) mengambil jalan yang benar bersama-sama Rasul. Aduhai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai sahabat karibku” (Al-Furqan : 27-28)

“ALlah berfirman : Masuklah kamu semua ke dalam Neraka bersama umat-umat yang terdahulu daripada kamu dari kalangan jin dan manusia. Setiap satu umat yang masuk, mengutuklah ia akan saudaranya (pemimpin-pemimpinnya). ..Maka mereka berkata : Wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami. Oleh itu, timpakanlah ke atas mereka azab yang berlipat ganda dari azab Neraka. ALlah berfirman : Kamu masing-masing disediakan azab siksa yang berlipat ganda tetapi kamu tidak mengetahuinya..”(Al-A’raaf : 38)

Penghuni Neraka bukan sahaja meletakkan punca kesesatan mereka kepada manusia lain, bahkan iblis yang sememangnya terkenal dengan tugasan rasminya menghasut dan menyesatkan anak-anak Adam sehingga ke hari kiamat pun turut dipersalahkan. Hal ini dijelaskan oleh ALlah SWT melalui kata-kata iblis : “..maka janganlah kamu (wahai manusia) mempersalahkan aku, sebaliknya persalahkanlah diri kamu sendiri. (Pada hari ini) tidaklah aku dapat menyelamatkan kamu dan kamu juga tidaklah dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya aku sejak dahulu lagi telah kufur (ingkar) perintah Tuhanmu yang kamu mempersekutukan aku denganNya..” (Ibrahim : 22)

WaLlaahu A’lam !

Kuliah Subuh,
Surau Kg. Jiboi Baru, Ampangan, Seremban.
15 November 2009

No comments:

Post a Comment